Dierenoppas en uitlaatservice Maastricht e.o.

Algemene voorwaarden

Oppasservice

(zie uitlaatservice beneden)

 

Opdrachtnemer: Dierengedragsdeskundige & Dierenoppas Merel van der Mullen, woonachtig op Van Akenweg 54 B, 6218HN in Maastricht, Nederland.

Opdrachtgever: de eigenaar die de opdrachtgever inhuurt, tegen betaling, om tijdens een vakantie of dagje weg op uw hond(en), kat(ten), konijn(en), fret(ten) of andere klein(e) huisdierendier(en) te passen.

 

1.) Algemeen

1.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door de opdrachtnemer zelf direct aangebrachte schade.

1.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een (van de) huisdier(en) een ziekte/letsel/ beschadiging of verwonding oploopt of komt te overlijden. Zie ook punt 2.5, 2.6 en 4.8.

1.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren tijdens uw afwezigheid. Daar staat tegenover dat de opdrachtnemer voorzichtig deuren opent en ramen gesloten houdt. Voor de veiligheid van de huisdieren worden kiepramen NOOIT op kiepstand gezet.

1.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.

1.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

1.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen.

1.7 De opdrachtnemer zal met enige regelmaat de opdrachtgever voorzien van informatie hoe het met de huisdieren gaat en zal foto’s/filmpjes van de huisdieren sturen via whatsapp.


2.) Verzorging en diensten

2.1 De opdrachtnemer verzorgt uw huisdier(en) naar uw wensen zoals aangegeven onderaan dit document.

2.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: het kennismakingsgesprek, primaire zorg voor uw huisdier(en), uw post verzamelen, uitlaten van uw hond(en), schoonmaken van de kattenbak(ken), toedienen van eventuele medicatie en het opruimen van “ongelukjes”.

2.3 De opdrachtnemer maakt voor een oppasperiode gebruik van een oppascontract.

2.4 De opdrachtnemer verzorgt in eerste instantie alleen honden, katten, konijnen fretten, en andere kleine huisdieren, maar kan in overleg ook voor uw vissen, reptielen of vogels zorgen.

2.5 De opdrachtnemer zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier(en) contact met de opdrachtgever opnemen en de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.

2.6 Wanneer de vaste dierenarts van de opdrachtgever afwezig is zal de opdracht nemer een bezoek brengen aan een andere dierenarts.

2.7 In principe is er 1 persoon die bij de opdrachtgever werkt en uw huisdieren verzorgt. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zal de opdrachtnemer zelf zorgen voor tijdelijke of structurele vervanging en zal daar waar mogelijk u daarvan op de hoogte stellen.

 

3.) Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)

3.2 De opdrachtgever dient te zorgen dat de opdrachtnemer in bezit komt van de huissleutel (en andere sleutels die nodig zijn om de woning te betreden, hierbij ook te denken aan een eventuele brievenbussleutel).

3.4 De opdrachtgever dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn.
Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: eten/drinken, middelen om een hond veilig uit te laten (halsband/tuigje en riem), kattengrit en schepje, plastic poepzakjes voor de hond, bodembedekking en hooi voor konijnen en andere kleine knaagdieren en voldoende medicatie mits nodig.

3.5 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier(en). Eventuele logees, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met de opdrachtnemer maakt.

 

4.) Tarieven en betalen

4.1 Tarieven worden besproken tijdens het kennismakingsgesprek en zijn tevens te vinden op de website. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

4.2. NIET inbegrepen zijn: kosten van de dierenarts bij eventueel bezoek en andere producten zoals ontvlooien/ontwormen.

4.3 De opdrachtgever dient het totaalbedrag gepast contant of per pin te betalen na het tekenen van dit document bij het kennismakingsgesprek.

4.4 Door het ondertekenen van het oppascontract verplicht de opdrachtgever zich tot betaling van het afgesproken bedrag.

4.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

4.6 Er wordt een kilometervergoeding berekend van €0,20 per gereden kilometer gerekend vanaf het adres zoals hierboven beschreven staat.

4.7 Als de opdrachtgever in een gebied woont waar parkeerkosten worden gehanteerd dan zal dit doorberekend worden per aantal bezoeken per dag voor de gehele oppasperiode.

4.8 In dit contract wordt een bedrag afgesproken dat contant wordt achtergelaten in huis dat bestemd is voor eventuele dierenartskosten, het advies is om €100 contant achter te laten. Dit bedrag wordt uitsluitend door de opdrachtnemer gebruikt wanneer een huisdier een dierenarts nodig heeft en hiermee niet gewacht kan worden tot de terugkomst van de opdrachtgever.

4.9 De tarieven zijn niet afhankelijk van hoeveel dieren de opdrachtgever heeft, maar wordt berekend per bezoek per dag. Er geldt wel een maximum van x huisdieren per oppasadres, dit is afhankelijk van de diersoort en kan op de website worden teruggevonden. Als de opdrachtgever méér dan x aantal dieren heeft wordt er een meerprijs per dier doorberekend.

 

5.) Sleuteloverdracht

5.1 De sleuteloverdracht kan d.m.v. de sleutelservice, ophalen kost €6,50. De sleuteloverdracht kan ook plaatsvinden tijdens het kennismakingsgesprek (na het ondertekenen van het oppascontract) of mag zelf worden afgegeven bij de opdrachtnemer.

De opdrachtgever zorgt voor de juiste sleutels en eventuele brievenbussleutel. Op de laatste dag van de vakantie van de opdrachtgever zal deze contact opnemen met de opdrachtnemer, dit kan telefonisch, via whatsapp of sms. Daarin laat de opdrachtgever weten wanneer het laatste oppasbezoek nodig is. De opdrachtnemer kan de huissleutels(s) en eventuele brievenbussleutel op het keukenblad achterlaten en de deur van de woning bij het verlaten van het pand goed dichttrekken. Er kan ook gekozen worden voor de sleutelservice (afgeven kost €6,50) of zelf ophalen bij de opdrachtnemer.

 

6.) Annuleren en tussentijds stopzetten

6.1 De opdrachtgever kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden mits tenminste 3 dagen vóór aanvang van de oppas. Wanneer de annulering minder dan 3 dagen van te voren plaatsvindt zal 50% van de totale kosten in rekening worden gebracht tenzij de reden van annuleren is vanwege het overlijden van een eerste of tweedegraads familie.

6.2 Wanneer het oppascontract en de oppasperiode al zijn ingegaan mag de opdrachtgever ook zonder opgaaf van reden annuleren, echter heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

6.3 Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal de opdrachtnemer contact opnemen met de opdrachtgever en tot tegenbericht toch blijven komen. Er is geen recht op restitutie.

Wanneer er voor de eerste keer gebruik wordt gemaakt van de uitlaatservice dient dit contract ondertekend te worden. Vervolg aanvragen voor de uitlaatservice vallen onder dit contract. Data en tijden worden door de opdrachtgever schriftelijk doorgegeven aan de opdrachtnemer via een whatsappbericht of email. Als de uitlaatservice dag op een feestdag valt (zoals aangegeven op de website) of wanneer er gebruik wordt gemaakt van de sleutelservice dan geldt er een toeslag. De prijs zal schriftelijk worden verrekend.

 

Uitlaatservice

Opdrachtnemer: Dierenoppas- en uitlaatservice Maastricht e.0., woonachtig op de Van Akenweg 54 B, 6218HN in Maastricht, Nederland.

Opdrachtgever: de eigenaar die de opdrachtgever inhuurt, tegen betaling, om tijdens een dagje weg uw hond(en) uit te laten en te voorzien van water en voeding.

 

1.) Algemeen

1.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door de opdrachtnemer zelf direct aangebrachte schade.

1.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een (van de) huisdier(en) een ziekte/letsel/ beschadiging of verwonding oploopt of komt te overlijden.

1.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren tijdens uw afwezigheid. Daar staat tegenover dat de opdrachtnemer voorzichtig deuren opent en ramen gesloten houdt. Voor de veiligheid van de huisdieren worden kiepramen NOOIT op kiepstand gezet.

1.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien en/of wormen.

1.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

1.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen.


2.) Verzorging en diensten

2.1 De opdrachtnemer verzorgt uw huisdier(en) naar uw wensen zoals aangegeven onderaan dit document.

2.2 Inbegrepen bij de prijs van het oppassen zijn: het kennismakingsgesprek, primaire zorg voor uw huisdier(en), uitlaten van uw hond(en) en het toedienen van eventuele medicatie.

2.3 De opdrachtnemer zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier(en) contact met de opdrachtgever opnemen en de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.

2.4 Wanneer de vaste dierenarts van de opdrachtgever afwezig is zal de opdracht nemer een bezoek brengen aan een andere dierenarts.

2.5 In principe is er 1 persoon die bij de opdrachtgever werkt en uw huisdieren verzorgt. Bij ziekte, enorme drukte of andere vorm van overmacht zal de opdrachtnemer zelf zorgen voor tijdelijke of structurele vervanging en zal daar waar mogelijk u daarvan op de hoogte stellen.

 

3.) Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever dient te zorgen dat het huis toegankelijk is voor de opdrachtnemer en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)

3.2 De opdrachtgever dient te zorgen dat de opdrachtnemer in bezit komt van de huissleutel (en andere sleutels die nodig zijn om de woning te betreden.

3.4 De opdrachtgever dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn.
Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: eten/drinken, middelen om de hond veilig uit te laten (halsband/tuigje en riem), plastic poepzakjes en voldoende medicatie mits nodig.

3.5 De opdrachtgever dient de opdrachtnemer te voorzien van volledige informatie nodig voor een goede verzorging van uw huisdier(en). Eventuele logees, werklieden en andere sleutelhouders dienen op de hoogte te zijn van de uitlaatservice en afspraken die u met de opdrachtnemer maakt.

 

4.) Tarieven en betalen

4.1 Tarieven worden besproken tijdens het kennismakingsgesprek en zijn tevens te vinden op de website. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

4.2. NIET inbegrepen zijn: kosten van de dierenarts bij eventueel bezoek en andere producten zoals ontvlooien/ontwormen.

4.3 De opdrachtgever dient het totaalbedrag gepast contant of per pin te betalen na het tekenen van dit document bij het kennismakingsgesprek.

4.4 Door het ondertekenen van het uitlaatservicecontract verplicht de opdrachtgever zich tot betaling van het afgesproken bedrag. Dit bedrag wordt gepast contant door de opdrachtgever klaargelegd op een zichtbare plek in huis mits anders afgesproken. De opdrachtnemer zal dit na het verzorgen van de hond(en) meenemen.

4.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

4.6 Er wordt een kilometervergoeding berekend van €0,20 per gereden kilometer gerekend vanaf het adres zoals hierboven beschreven staat.

4.7 Als de opdrachtgever in een gebied woont waar parkeerkosten worden gehanteerd dan zal dit doorberekend worden per aantal bezoeken per dag voor de afgesproken uitlaatservicedata.

4.9 De tarieven zijn afhankelijk van hoeveel dieren de opdrachtgever heeft. Er geldt een maximum van 2 honden per wandeling. Als de opdrachtgever méér dan 2 honden heeft dan geldt er een toeslag van €3,50 per hond per wandeling (maximum van 4 honden in totaal).

 

5.) Sleuteloverdracht

5.1 De sleuteloverdracht kan d.m.v. de sleutelservice, ophalen kost €6,50. De sleuteloverdracht kan ook plaatsvinden tijdens het kennismakingsgesprek (na het ondertekenen van het uitlaatservicecontract) of mag zelf worden afgegeven bij de opdrachtnemer.

De opdrachtgever zorgt voor de juiste sleutels. De opdrachtnemer kan de huissleutels(s) op het keukenblad achterlaten en de deur van de woning bij het verlaten van het pand goed dichttrekken. Een andere optie is om het huis af te sluiten en de huissleutel(s) door de brievenbus naar binnen te gooien. Er kan ook gekozen worden voor de sleutelservice (afgeven kost €6,50) of zelf ophalen bij de opdrachtnemer.

 

6.) Annuleren en tussentijds stopzetten

6.1 De opdrachtgever kan en mag annuleren zonder opgaaf van reden mits tenminste 1 dagen vóór aanvang van de uitlaatservice. Wanneer de annulering minder dan 1 dagen van te voren plaatsvindt zal 50% van de totale kosten in rekening worden gebracht tenzij de reden van annuleren is vanwege het overlijden van een eerste of tweedegraads familie.

6.2 Wanneer derden (andere sleutelhouders) ongevraagd de zorg overnemen, zal de opdrachtnemer contact opnemen met de opdrachtgever en tot tegenbericht komen. Er is geen recht op restitutie.

Wanneer er voor de eerste keer gebruik wordt gemaakt van de uitlaatservice dient dit contract ondertekend te worden. Vervolg aanvragen voor de uitlaatservice vallen onder dit contract. Data en tijden worden door de opdrachtgever schriftelijk doorgegeven aan de opdrachtnemer via een whatsappbericht of email. Als de uitlaatservice dag op een feestdag valt (zoals aangegeven op de website) of wanneer er gebruik wordt gemaakt van de sleutelservice dan geldt er een toeslag. De prijs zal schriftelijk worden verrekend.