Dierenoppas en uitlaatservice Maastricht e.o.

Algemene voorwaarden

Eigenaar Dierenoppas & Uitlaatservice Maastricht e.o.: Merel van der Mullen

Opdrachtnemer: Dierenoppas & Uitlaatservice Maastricht e.o. – Merel van der Mullen en medewerkers – vestigingslocatie: Van Akenweg 54 B, 6218HN in Maastricht, Nederland.

Opdrachtgever: de eigenaar die de opdrachtgever inhuurt, tegen betaling, voor hun huisdier(en) te zorgen.

 

1.) Algemeen

1.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning of terrein tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door de opdrachtnemer zelf direct aangebrachte schade.

1.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een (van de) huisdier(en) een ziekte/letsel/ beschadiging of verwonding oploopt of komt te overlijden.

1.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren tijdens uw afwezigheid. Daar staat tegenover dat de opdrachtnemer voorzichtig deuren opent en ramen gesloten houdt. Voor de veiligheid van de huisdieren worden kiepramen NOOIT op kiepstand gezet.

1.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien, wormen of andere ziektes/parasieten.

1.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

1.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen.

1.7 Tijdens een vakantie van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer met enige regelmaat de opdrachtgever voorzien van informatie hoe het met de huisdieren gaat en zal foto’s/filmpjes van de huisdieren sturen via whatsapp.

 

2.) Verzorging en diensten

2.1 De opdrachtnemer verzorgt uw huisdier(en) naar uw wensen zoals aangegeven onderaan dit document.

2.2.1 Oppasservice: de opdrachtgever laat een document achter waarop de informatie staat hoe het huisdier(en) verzorgt moet worden, te denken aan hoeveelheid/welke voeding en andere bijzonderheden.

2.2.2 Inbegrepen bij de prijs van de oppasservice zijn: het kennismakingsgesprek, primaire zorg voor uw huisdier(en), uw post verzamelen, uitlaten van uw hond(en), schoonmaken van de kattenbak(ken) of kleine kooien van kleine huisdieren, toedienen van eventuele medicatie en het opruimen van “ongelukjes”.

2.2.3 Inbegrepen bij de prijs van de uitlaatservice zijn: het kennismakingsgesprek, primaire zorg voor uw huisdier(en), uitlaten van uw hond(en) en het toedienen van eventuele medicatie.

2.3 De opdrachtnemer maakt voor een oppasperiode gebruik van een oppascontract.

2.4 De opdrachtnemer zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier(en) contact met de opdrachtgever opnemen en de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.

2.4.1 Wanneer de vaste dierenarts van de opdrachtgever afwezig is zal de opdrachtnemer een bezoek brengen aan een andere dierenarts.

2.6 In geval van ziekte of een andere vorm van overmacht zal de opdrachtnemer zorgen voor een tijdelijke of structurele vervanging en zal u daarvan op de hoogte stellen.

 

3.) Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever dient te zorgen dat het huis gemakkelijk toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)

3.2 De opdrachtgever dient te zorgen dat de opdrachtnemer in bezit komt van de huissleutel (en andere sleutels die nodig zijn om de woning te betreden, hierbij ook te denken aan een eventuele brievenbussleutel).

3.4 De opdrachtgever dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn.
Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: eten/drinken, middelen om een hond veilig uit te laten (halsband/tuigje en riem), kattengrit en schepje, plastic poepzakjes voor de hond, bodembedekking en hooi voor konijnen en andere kleine knaagdieren en voldoende medicatie mits nodig.

3.5 Eventuele logees, werklieden en andere sleutelhouders van het pand van de opdrachtgever dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met de opdrachtnemer maakt.

 

4.) Tarieven en betalen

4.1 De huidige tarieven zijn te vinden op de website www.dieren-oppas.nl. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

4.2. NIET inbegrepen zijn: kosten van de dierenarts of andere veterinaire diensten bij eventueel bezoek en andere producten zoals ontvlooien/ontwormen.

4.3 Oppasservice: Er geldt een aanbetalingsregeling van 25% van het totaalbedrag van de oppasperiode. Dit bedrag dient aan Merel van der Mullen te worden betaald tijdens het kennismakingsgesprek. Als het kennismakingsgesprek binnen 21 dagen vóór het vertrek van de opdrachtgever valt dan dient het gehele totaalbedrag direct te worden betaald via een Tikkie of overboeking naar bovenstaand rekeningnummer.

4.3.1 Oppasservice: Indien het kennismakingsgesprek vóór de 21 dagen vóór het vertrek van de opdrachtgever valt dan krijgt de opdrachtgever een betalingsverzoek (Tikkie) met het resterende bedrag (75% van het totaalbedrag) toegestuurd. Het totaalbedrag dient uiterlijk 14 dagen vóór de oppasdatum betaald te worden. Overmaken mag ook naar bovenstaand rekeningnummer.

4.4 Uitlaatservice: Het (totaal)bedrag van een losse wandeling of de strippenkaart van 10 wandelingen dient te worden betaald vóór de datum van de (eerste) wandeling. Als dit niet gebeurt kan de opdrachtnemer de opdracht van de opdrachtgever weigeren.

4.5 Merel van der Mullen behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

4.6 Er wordt een kilometervergoeding berekent vanaf het adres zoals hierboven beschreven staat. De kilometervergoeding bedraagt €0,20 per kilometer.

4.7 Als de opdrachtgever in een gebied woont waar parkeerkosten worden gehanteerd dan zal dit doorberekend worden per aantal bezoeken en tijd per dag voor de afgesproken oppasperiode.

4.8 Oppasservice: Er wordt door de opdrachtgever €100 contant te worden achtergelaten op een afgesproken plek (deze wordt onderaan het contract benoemd) tenzij anders vermeld. Dit bedrag is bestemt voor eventuele dierenartskosten. Dit bedrag wordt uitsluitend door de opdrachtnemer gebruikt wanneer het huisdier van de opdrachtgever per direct een dierenarts nodig heeft.

4.8.1 Oppasservice: Het besluit van de opdrachtnemer om een dierenarts te raadplegen wordt genomen op basis van de kennis van Merel van der Mullen’s afgeronde opleiding als dierenartsassistente. Aan deze keuze kunnen geen rechten worden ontleent. De opdrachtnemer (medewerker) zal bij twijfel contact opnemen met Merel van der Mullen

 

5.) Sleuteloverdracht

5.1 De opdrachtgever zorgt voor de juiste sleutels, hierbij te denken aan de voordeur / achterdeur / zijingang / poort en/of brievenbussleutel. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s). De opdrachtnemer behandelt en bewaard de sleutel(s) van de opdrachtgever uiterst voorzichtig. Er wordt alleen een label met de naam van het huisdier aangehangen (geen adresgegevens).

5.1.1 De sleuteloverdracht kan plaatsvinden tijdens het kennismakingsgesprek (na het ondertekenen van het contract) of mag zelf worden afgegeven bij de vestigingslocatie tenzij anders vermeld. De envelop met sleutel dient een naam van de opdrachtgever te hebben. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

5.1.2 Indien er een algemene verstopplek is voor de sleutel(s) wordt de locatie onderaan dit contract vermeld, is een overdacht niet nodig. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

5.1.3 Indien de sleutel wordt opgestuurd naar de vestigingslocatie dient dit te worden verstuurd in een zeer stevige envelop, waarbij de zijkanten en hoeken met plakband zijn afgeplakt. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

De opdrachtnemer kan de huissleutels(s) op de laatste oppasdag in huis achterlaten en de deur van de woning bij het verlaten van het pand goed dichttrekken. Een andere optie is om het huis af te sluiten en de huissleutel(s) door de brievenbus naar binnen te gooien. Er kan ook gekozen worden om de sleutels zelf ophalen bij de opdrachtnemer of vestigingslocatie.

 

6.) Annuleren oppasservice

6.1 De opdrachtnemer kan (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de oppasperiode ten alle tijden weigeren nadat de aanbetaling dan wel het totaalbedrag voldaan is.

6.1.1 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de oppasperiode annuleert heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van het aanbetalingsbedrag dan wel het totaalbedrag dat reeds voldaan is.

6.2 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode meer dan 21 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het aanbetalingsbedrag.

6.3 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode tussen de 21 en 7 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever deels recht op restitutie, namelijk 25% van het totaalbedrag dat al reeds voldaan is.

6.4 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode minder dan 7 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

6.5 Wanneer de opdrachtgever de tijdens de oppasperiode annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

6.6 Wanneer derden (andere sleutelhouders) gevraagd dan wel ongevraagd de zorg overnemen, zal de opdrachtnemer contact opnemen met de opdrachtgever en tot tegenbericht toch blijven komen. Er is geen recht op restitutie.

 

7.) Annuleren uitlaatservice

7.1 De opdrachtnemer kan (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag van de opdrachtgever ten alle tijden weigeren.

7.1.1 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag annuleert heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag van een losse wandeling.

7.1.2 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag annuleert gedurende een strippenkaart is er deels dan wel volledig recht op restitutie. Het bedrag van het aantal wandelingen die niet gemaakt zijn zal worden gerestituteerd.

7.2 Wanneer de opdrachtgever een losse wandeling 2 dagen vóór de afgesproken uitlaatservice datum annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

7.3 Wanneer de opdrachtgever gedurende de strippenkaart de uitlaatservice annuleert heeft de opdrachtgever deels recht op restitutie. Van de wandelingen die niet gemaakt zijn zal 50% van het overgebleven bedrag worden gerestituteerd.

 

8.) Bepaling van de oppasservice of uitlaatservice

8.1 Alle dieren die geen hond zijn vallen onder de oppasservice.

8.2 De uitlaatservice geldt voor maximaal 1 keer per dag uitlaten.

8.2.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geeft om 2 keer per dag uit te laten dan valt dit onder de oppasservice, dan geldt ook artikelnummer 4.8 en 4.8.1.

 

9.) Feestdagen

9.1 Als de oppasperiode of de uitlaatservicedag op een feestdag valt geldt er een toeslag. Het tarief van de toeslag is te vinden op de website www.dieren-oppas.nl.

9.2 Geldende feestdagen: Nieuwjaarsdag; Goede vrijdag; Pasen (2 dagen); Koningsdag; Bevrijdingsdag; Hemelvaartsdagen (donderdag en vrijdag); Pinksteren (2 dagen); Kerst (2 dagen), Oudejaarsdag.