Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 2020

(English below)

 

Eigenaar Dierenoppas & Uitlaatservice Maastricht e.o.: Merel van der Mullen

Opdrachtnemer: Dierenoppas & Uitlaatservice Maastricht e.o. – Merel van der Mullen en medewerkers – vestigingslocatie: 6218HN in Maastricht, Nederland.

Opdrachtgever: de eigenaar die de opdrachtgever inhuurt, tegen betaling, voor hun huisdier(en) te zorgen.

 

1.) Algemeen

1.1 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor inbraak, diefstal of andere schade aan uw woning of terrein tijdens uw afwezigheid met uitzondering van door de opdrachtnemer zelf direct aangebrachte schade.

1.2 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk wanneer een (van de) huisdier(en) een ziekte/letsel/ beschadiging of verwonding oploopt of komt te overlijden.

1.3 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor weggelopen huisdieren tijdens uw afwezigheid. Daar staat tegenover dat de opdrachtnemer voorzichtig deuren opent en ramen gesloten houdt. Voor de veiligheid van de huisdieren worden kiepramen NOOIT op kiepstand gezet.

1.4 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor besmetting van uw huisdier met vlooien, wormen of andere ziektes/parasieten.

1.5 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor klanten te weigeren.

1.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op enig moment aan te passen.

1.7 Tijdens een vakantie van de opdrachtgever zal de opdrachtnemer met enige regelmaat de opdrachtgever voorzien van informatie hoe het met de huisdieren gaat en zal foto’s/filmpjes van de huisdieren sturen via whatsapp.

 

2.) Verzorging en diensten

2.1 De opdrachtnemer verzorgt uw huisdier(en) naar uw wensen zoals aangegeven onderaan dit document.

2.2.1 Oppasservice: de opdrachtgever laat een document achter waarop de informatie staat hoe het huisdier(en) verzorgt moet worden, te denken aan hoeveelheid/welke voeding en andere bijzonderheden.

2.2.2 Inbegrepen bij de prijs van de oppasservice zijn: het kennismakingsgesprek, primaire zorg voor uw huisdier(en), uw post verzamelen, uitlaten van uw hond(en), schoonmaken van de kattenbak(ken) of kleine kooien van kleine huisdieren, toedienen van eventuele medicatie en het opruimen van “ongelukjes”.

2.2.3 Inbegrepen bij de prijs van de uitlaatservice zijn: het kennismakingsgesprek, primaire zorg voor uw huisdier(en), uitlaten van uw hond(en) en het toedienen van eventuele medicatie.

2.3 De opdrachtnemer maakt voor een oppasperiode gebruik van een oppascontract.

2.4 De opdrachtnemer zal bij ziekte of vermoeden op ziekte van uw huisdier(en) contact met de opdrachtgever opnemen en de dierenarts bezoeken, eventuele hieruit voortvloeiende kosten zullen bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. De opdrachtgever wordt hiervan op de hoogte gesteld tenzij anders aangegeven. In levensbedreigende situaties zal de opdrachtnemer eerst handelen alvorens contact met u op te nemen.

2.4.1 Wanneer de vaste dierenarts van de opdrachtgever afwezig is zal de opdrachtnemer een bezoek brengen aan een andere dierenarts.

2.6 In geval van ziekte of een andere vorm van overmacht zal de opdrachtnemer zorgen voor een tijdelijke of structurele vervanging en zal u daarvan op de hoogte stellen.

 

3.) Verplichtingen van de opdrachtgever

3.1 De opdrachtgever dient te zorgen dat het huis gemakkelijk toegankelijk is voor de oppas en dat toegangsdeur, sleutel en slot goed functioneren (geen extreem klemmende deuren etc.)

3.2 De opdrachtgever dient te zorgen dat de opdrachtnemer in bezit komt van de huissleutel (en andere sleutels die nodig zijn om de woning te betreden, hierbij ook te denken aan een eventuele brievenbussleutel).

3.4 De opdrachtgever dient te zorgen dat alle noodzakelijke middelen aanwezig zijn voor de verzorging van uw huisdier. Wanneer deze middelen niet aanwezig zijn zal de opdrachtnemer deze naar eigen inzicht aanschaffen waarbij de kosten voor de opdrachtgever zijn.
Onder noodzakelijke middelen wordt verstaan: eten/drinken, middelen om een hond veilig uit te laten (halsband/tuigje en riem), kattengrit en schepje, plastic poepzakjes voor de hond, bodembedekking en hooi voor konijnen en andere kleine knaagdieren en voldoende medicatie mits nodig.

3.5 Eventuele logees, werklieden en andere sleutelhouders van het pand van de opdrachtgever dienen op de hoogte te zijn van de oppasperiode en afspraken die u met de opdrachtnemer maakt.

 

4.) Tarieven en betalen

4.1 De huidige tarieven zijn te vinden op de website www.dieren-oppas.nl. De tarieven zijn inclusief 21% BTW.

4.2. NIET inbegrepen zijn: kosten van de dierenarts of andere veterinaire diensten bij eventueel bezoek en andere producten zoals ontvlooien/ontwormen.

4.3 Oppasservice: Er geldt een aanbetalingsregeling van 25% van het totaalbedrag van de oppasperiode. Dit bedrag dient aan Merel van der Mullen te worden betaald tijdens het kennismakingsgesprek. Als het kennismakingsgesprek binnen 21 dagen vóór het vertrek van de opdrachtgever valt dan dient het gehele totaalbedrag direct te worden betaald via een Tikkie of overboeking naar bovenstaand rekeningnummer.

4.3.1 Oppasservice: Indien het kennismakingsgesprek vóór de 21 dagen vóór het vertrek van de opdrachtgever valt dan krijgt de opdrachtgever een betalingsverzoek (Tikkie) met het resterende bedrag (75% van het totaalbedrag) toegestuurd. Het totaalbedrag dient uiterlijk 14 dagen vóór de oppasdatum betaald te worden. Overmaken mag ook naar bovenstaand rekeningnummer.

4.4 Uitlaatservice: Het (totaal)bedrag van een losse wandeling of de strippenkaart van 10 wandelingen dient te worden betaald vóór de datum van de (eerste) wandeling. Als dit niet gebeurt kan de opdrachtnemer de opdracht van de opdrachtgever weigeren.

4.5 Merel van der Mullen behoudt zich het recht voor de tarieven op enig moment te wijzigen of aan te passen welke direct zichtbaar zullen zijn op de website.

4.6 Er wordt een kilometervergoeding berekent vanaf het adres zoals hierboven beschreven staat. De kilometervergoeding bedraagt €0,20 per kilometer.

4.7 Als de opdrachtgever in een gebied woont waar parkeerkosten worden gehanteerd dan zal dit doorberekend worden per aantal bezoeken en tijd per dag voor de afgesproken oppasperiode.

4.8 Oppasservice: Er wordt door de opdrachtgever €100 contant te worden achtergelaten op een afgesproken plek (deze wordt onderaan het contract benoemd) tenzij anders vermeld. Dit bedrag is bestemt voor eventuele dierenartskosten. Dit bedrag wordt uitsluitend door de opdrachtnemer gebruikt wanneer het huisdier van de opdrachtgever per direct een dierenarts nodig heeft.

4.8.1 Oppasservice: Het besluit van de opdrachtnemer om een dierenarts te raadplegen wordt genomen op basis van de kennis van Merel van der Mullen’s afgeronde opleiding als dierenartsassistente. Aan deze keuze kunnen geen rechten worden ontleent. De opdrachtnemer (medewerker) zal bij twijfel contact opnemen met Merel van der Mullen.

 

5.) Sleuteloverdracht

5.1 De opdrachtgever zorgt voor de juiste sleutels, hierbij te denken aan de voordeur / achterdeur / zijingang / poort en/of brievenbussleutel. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s). De opdrachtnemer behandelt en bewaard de sleutel(s) van de opdrachtgever uiterst voorzichtig. Er wordt alleen een label met de naam van het huisdier aangehangen (geen adresgegevens).

5.1.1 De sleuteloverdracht kan plaatsvinden tijdens het kennismakingsgesprek (na het ondertekenen van het contract) of mag zelf worden afgegeven bij de vestigingslocatie tenzij anders vermeld. De envelop met sleutel dient een naam van de opdrachtgever te hebben. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

5.1.2 Indien er een algemene verstopplek is voor de sleutel(s) wordt de locatie onderaan dit contract vermeld, is een overdacht niet nodig. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

5.1.3 Indien de sleutel wordt opgestuurd naar de vestigingslocatie dient dit te worden verstuurd in een zeer stevige envelop, waarbij de zijkanten en hoeken met plakband zijn afgeplakt. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het verlies van deze sleutel(s).

De opdrachtnemer kan de huissleutels(s) op de laatste oppasdag in huis achterlaten en de deur van de woning bij het verlaten van het pand goed dichttrekken. Een andere optie is om het huis af te sluiten en de huissleutel(s) door de brievenbus naar binnen te gooien. Er kan ook gekozen worden om de sleutels zelf ophalen bij de opdrachtnemer of vestigingslocatie.

 

6.) Annuleren oppasservice

6.1 De opdrachtnemer kan (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de oppasperiode ten alle tijden weigeren nadat de aanbetaling dan wel het totaalbedrag voldaan is.

6.1.1 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de oppasperiode annuleert heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van het aanbetalingsbedrag dan wel het totaalbedrag dat reeds voldaan is.

6.2 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode meer dan 21 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het aanbetalingsbedrag.

6.3 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode tussen de 21 en 7 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever deels recht op restitutie, namelijk 25% van het totaalbedrag dat al reeds voldaan is.

6.4 Wanneer de opdrachtgever de oppasperiode minder dan 7 dagen vóór vertrek annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

6.5 Wanneer de opdrachtgever de tijdens de oppasperiode annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

6.6 Wanneer derden (andere sleutelhouders) gevraagd dan wel ongevraagd de zorg overnemen, zal de opdrachtnemer contact opnemen met de opdrachtgever en tot tegenbericht toch blijven komen. Er is geen recht op restitutie.

 

7.) Annuleren uitlaatservice

7.1 De opdrachtnemer kan (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag van de opdrachtgever ten alle tijden weigeren.

7.1.1 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag annuleert heeft de opdrachtgever recht op volledige restitutie van het betaalde bedrag van een losse wandeling.

7.1.2 Wanneer de opdrachtnemer (na schriftelijk overleg met Merel van der Mullen) de uitlaatservice aanvraag annuleert gedurende een strippenkaart is er deels dan wel volledig recht op restitutie. Het bedrag van het aantal wandelingen die niet gemaakt zijn zal worden gerestitueerd.

7.2 Wanneer de opdrachtgever een losse wandeling 2 dagen vóór de afgesproken uitlaatservice datum annuleert heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie.

7.3 Wanneer de opdrachtgever gedurende de strippenkaart de uitlaatservice annuleert heeft de opdrachtgever deels recht op restitutie. Van de wandelingen die niet gemaakt zijn zal 50% van het overgebleven bedrag worden gerestitueerd.

 

8.) Bepaling van de oppasservice of uitlaatservice

8.1 Alle dieren die geen hond zijn vallen onder de oppasservice.

8.2 De uitlaatservice geldt voor maximaal 1 keer per dag uitlaten.

8.2.1 Indien de opdrachtgever de opdracht geeft om 2 keer per dag uit te laten dan valt dit onder de oppasservice, dan geldt ook artikelnummer 4.8 en 4.8.1.

 

9.) Feestdagen

9.1 Als de oppasperiode of de uitlaatservicedag op een feestdag valt geldt er een toeslag. Het tarief van de toeslag is te vinden op de website www.dieren-oppas.nl.

9.2 Geldende feestdagen: Nieuwjaarsdag; Goede vrijdag; Pasen (2 dagen); Koningsdag; Bevrijdingsdag; Hemelvaartsdagen (donderdag en vrijdag); Pinksteren (2 dagen); Kerst (2 dagen), Oudejaarsdag.

 

 

Terms and Conditions 2020

 

Owner Pet Sitter & dog walking Service Maastricht e.o.: Merel van der Mullen

Contractor: Dierenoppas & Uitlaatservice Maastricht e.o. – Merel van der Mullen and employees – business location: 6218HN in Maastricht, the Netherlands.

Client: the owner who hires the client, for a fee, to take care of their pet (s).

 

1.) General

1.1 The contractor is not liable for burglary, theft or other damage to your home or site during your absence, with the exception of damage caused directly by the contractor himself.

1.2 The contractor is not liable if an (of the) pet (s) incur or dies an illness / injury / damage or injury.

1.3 The contractor is not liable for runaway pets during your absence. On the other hand, the contractor carefully opens doors and keeps windows closed. For the safety of pets, tilt windows are NEVER set to tilt position.

1.4 The contractor is not liable for infection of your pet with fleas, worms or other diseases / parasites.

1.5 The contractor reserves the right to refuse customers.

1.6 The contractor reserves the right to adjust the general terms and conditions at any time.

1.7 During a vacation from the client, the contractor will regularly provide the client with information about how the pets are doing and will send photos / videos of the pets via whatsapp.

 

2.) Care and services

2.1 The contractor takes care of your pet (s) according to your wishes as indicated at the bottom of this document.

2.2.1 Pet sitting service: the client leaves a document on which information is provided about how the pet (s) should be cared for, such as the amount / food and other details.

2.2.2 Included in the price of the pet sitting service are: the introductory meeting, primary care for your pet (s), collecting your mail, walking your dog (s), cleaning the litter box (s) or small cages of small pets, administering any medication and clearing up “accidents”.

2.2.3 Included in the price of the dog walking service are: the introductory interview, primary care for your pet (s), walking your dog (s) and administering any medication.

2.3 The contractor uses a pet sitting contract for a pet sitting period.

2.4 In the event of illness or suspicion of illness of your pet (s), the contractor will contact the client and visit the veterinarian, any costs arising from this will be charged to the client. The client is informed of this unless indicated otherwise. In life-threatening situations, the contractor will first act before contacting you.

2.4.1 If the client’s permanent veterinarian is absent, the contractor will visit another veterinarian.

2.6 In the event of illness or other form of force majeure, the contractor will arrange for a temporary or structural replacement and will inform you accordingly.

 

3.) Obligations of the client

3.1 The client must ensure that the house is easily accessible for the pet sitter and that the access door, key and lock function properly (no extremely jamming doors etc.)

3.2 The client must ensure that the contractor comes into possession of the house key (and other keys that are required to enter the home, including a letterbox key, if any).

3.4 The client must ensure that all necessary resources are available for the care of your pet. If these resources are not available, the contractor will purchase these at its own discretion, with the costs for the client.

Necessary means: food / drink, means to walk a dog safely (collar / harness and leash), cat litter and scoop, plastic poop bags for the dog, bedding and hay for rabbits and other small rodents and sufficient medication if necessary .

3.5 Any guests, workers and other key holders at the client’s premises must be aware of the pet sitting period and agreements that you make with the contractor.

 

4.) Rates and payments

4.1 The current rates can be found on the website www.dieren-oppas.nl. The rates include 21% VAT.

4.2. The following are NOT included: costs of the veterinarian or other veterinary services in the event of a visit and other products such as flea treatments / de-worming

4.3 Pet sitting service: A deposit arrangement of 25% of the total amount of the pet sitting period applies. This amount must be paid to Merel van der Mullen during the introductory meeting. If the introductory meeting falls within 21 days before the client’s departure, the entire total amount must be paid immediately via a Tikkie or transfer to the above account number.

4.3.1 Pet sitting service: If the introductory meeting falls before 21 days before the departure of the client, the client will receive a request for payment (Tikkie) with the remaining amount (75% of the total amount). The total amount must be paid no later than 14 days before the pet sitting date. You can also transfer to the above account number.

4.4 Dog walking service: The (total) amount of a single walk or the multicard of 10 walks must be paid before the date of the (first) walk. If this does not happen, the contractor can refuse the assignment from the client.

4.5 Merel van der Mullen reserves the right to change or adjust the rates at any time which will be immediately visible on the website.

4.6 A mileage allowance is calculated from the address as described above. The kilometer allowance is € 0.20 per kilometer.

4.7 If the client lives in an area where parking costs are charged, this will be charged per number of visits and time per day for the agreed pet sitting period.

4.8 Pet sitting service: € 100 will be left in cash by the client at an agreed place (this will be mentioned at the bottom of the contract) unless stated otherwise. This amount is intended for any veterinary costs. This amount is only used by the contractor if the client’s pet needs a veterinarian immediately.

4.8.1 Pet sitting service: The contractor’s decision to consult a veterinarian is based on the knowledge of Merel van der Mullen’s completed training as a veterinary assistant. No rights can be derived from this choice. In case of doubt, the contractor (employee) will contact Merel van der Mullen.

 

5.) Key transfer

5.1 The client provides the correct keys, such as the front door / back door / side entrance / gate and / or letter box key. The contractor is not liable for the loss of these key (s). The contractor treats and keeps the client’s key (s) with extreme care. Only a label with the name of the pet is attached (no address details).

5.1.1 The key transfer can take place during the introductory meeting (after signing the contract) or may be handed in at the location of the location unless otherwise stated. The envelope with key must have a name of the client. The contractor is not liable for the loss of these key (s).

5.1.2 If there is a general hiding place for the key (s), the location is stated at the bottom of this contract, a transfer is not necessary. The contractor is not liable for the loss of these key (s).

5.1.3 If the key is sent to the business location, this must be sent in a very sturdy envelope, with the sides and corners covered with tape. The contractor is not liable for the loss of these key (s).

The contractor can leave the house keys (s) in the house on the last pet sitting day and close the door of the house properly when leaving the building. Another option is to lock the house and throw in the house key (s) through the letterbox. It is also possible to pick up the keys yourself at the contractor or location.

 

6.) Cancel pet sitting service

6.1 The contractor can (after written consultation with Merel van der Mullen) refuse the pet sitter period at all times after the deposit or the total amount has been paid.

6.1.1 If the contractor (after written consultation with Merel van der Mullen) cancels the pet sitting period, the client is entitled to a full refund of the down payment amount or the total amount that has already been paid.

6.2 If the client cancels the pet sitting period more than 21 days before departure, the client is not entitled to a refund of the deposit amount.

6.3 If the client cancels the pet sitting period between 21 and 7 days before departure, the client is partially entitled to a refund, namely 25% of the total amount that has already been paid.

6.4 If the client cancels the pet sitting period less than 7 days before departure, the client is not entitled to a refund.

6.5 If the client cancels during the pet sitting period, the client is not entitled to a refund.

6.6 When third parties (other key holders) take over the care, solicited or unsolicited, the contractor will contact the client and continue to come to the contrary. There is no right to a refund.

 

7.) Cancel dog walking service

7.1 The contractor may (after written consultation with Merel van der Mullen) refuse the dog walking service request from the client at any time.

7.1.1 If the contractor (after written consultation with Merel van der Mullen) cancels the dog walking service request, the client is entitled to full refund of the amount paid for a loose walk.

7.1.2 If the contractor (after written consultation with Merel van der Mullen) cancels the dog walking service request during a multicard there is a partial or full right to a refund. The amount of the number of walks that have not been made will be refunded.

7.2 If the client cancels a loose walk 2 days before the agreed dog walking service date, the client is not entitled to a refund.

7.3 If the client cancels the dog walking service during the multicard, the client is partially entitled to a refund. Of the walks that have not been made, 50% of the remaining amount will be refunded.

 

8.) Determination of the pet sitting service or the dog walking service

8.1 All animals that are not dogs are covered by the pet sitting service.

8.2 The dog walking service applies to dog walkings once a day at most.

8.2.1 If the client gives the order to go out twice a day, this is covered by the pet sitting service, then the article numbers 4.8 and 4.8.1 also apply.

 

9.) Holidays

9.1 If the pet sitting period or the dog walking service day falls on a public holiday, a surcharge applies. The rate of the supplement can be found on the website www.dier-oppas.nl.

9.2 Applicable holidays: New Year’s Day; Good Friday; Easter (2 days); Royal day; Liberation Day; Ascension Day (Thursday and Friday); Pentecost (2 days); Christmas (2 days), New Year’s Day.